مطالب مرتبط با کلید واژه

زرقاله


چگونگی طراحی و کاربرد زرقاله

ایرج صفایی رصدخانه دانشگاه کاشان چکیده: ابواسحاق ابراهیم ابن یحیی معروف به زرقالی ، منجم مسلمان اسپانیایی قرن پنجم هجری است.او اهل قرطبه و از بهترین راصدان عصرخود بود. او نوعی صفحه برای استرلاب ابداع کرد که در تمام عرضهای جغرافیایی قابل استفاده ...