مطالب مرتبط با کلید واژه

نجوم آماتوری


دکتر احمد کیاست پور

دکتر احمد کیاست پور استاد پیشکسوت نجوم ایران  ایشان استاد فیزیک دانشگاه اصفهان و از توسعه دهندگان نجوم حرفه‌ای و آماتوری در ایران بودند. سالها تدریس همراه با عشق و علاقه نجوم، نگارش و ترجمه چندین کتاب و مقاله، پایگذاری چندین ...