رصدخانه

۱۸ آبان ۱۳۹۶ | ۰۰:۵۶ ۷
گنبد و تلسکوپ اصلی رصدخانه دانشگاه کاشان
دوربین های دوچشمی رصدخانه دانشگاه کاشان
تلسکوپهای کوچک رصدخانه دانشگاه کاشان
گنبد اصلی رصدخانه دانشگاه کاشان
تلسکوپ های آماتوری رصدخانه دانشگاه کاشان
رد ستارگان آسمان زمستانی برفراز رسدخانه دانشگاه کاشان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
نمای غربی ساختمان رصدخانه دانشگاه کاشان