نیاسر

۱۸ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۰۱ ۱۴

نیاسر شهر کوچکی در شرق کاشان است که رصدخانه دانشگاه کاشان در ارتفاعات آن قرار دارد

کوه هیم در نیاسر
برج نگهبانی معروف به چالِقاب در نیاسر
چارتاقی یا آتشکده نیاسر
گل محلی در نیاسر
گلهای شقایق وحشی در نیاسر
زمستان در نیاسر
لاله های نیاسر
شکوفه ها در نیاسر
رد نور ستارگان پیرا-قطبی و شکوفه‌های زودهنگام بهاری نیاسر - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
بازتاب نور خورشید در ابرهای رقیق در غروب نیاسر
پیکر آسمانی ارابه‌ران و ستاره سروش در کوشک صفوی نیاسر - ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
ستاره سهیل در آسمان نیاسر - ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
رد ستارگان پیرا-قطبی برفراز آتشکده نیاسر - یکم بهمن ۱۳۹۹
آبشار نیاسر - کاشان