تصویرهای نجومی

۱۸ آبان ۱۳۹۶ | ۰۰:۵۸ ۴۳
ماه گرفتگی ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
اختفای ماه در پشت هرمزد (مشتری) - ۲۵ تیر ۱۳۹۱
ابرگونه سه تِکه M۲۰ - تیر ۱۴۰۱
ابرگونه سیروس NGC۶۹۹۲ - شهریور ۱۴۰۱
ابرگونه سر اسب NGC۲۰۲۴ - شهریور ۱۴۰۱
خوشه ستاره‌ای گوی‌سان اُمگا قنطورس - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
خوشه ستاره‌ای باز M۱۰۳ - بیست و یکم بهمن ۱۳۹۹
غروب کمان ماه - یکم بهمن ۱۳۹۹
کهکشان سیگار یا M۸۲ - بیست بهمن ۱۳۹۹
خوشه ستاره‌ای باز M۳۷ - بیست و یکم بهمن ۱۳۹۹
ستاره سهیل در آسمان نیاسر - ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
رد نور ستارگان آسمان زمستانی نیاسر - ۲۱ دی ۱۳۹۹
بخش مرکزی راه کاهکشان در آسمان نیاسر - ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
رد نور ستارگان آسمان تابستانی - ۴ شهریور ۱۳۹۹
لکه‌های خورشیدی - ۲۰ آبان ۱۳۹۹
پیکر آسمانی شیر بر فراز گنبد رصدخانه دانشگاه کاشان - ۲۱ دی ۱۳۹۹
پیکر آسمانی شیر بر فراز گنبد رصدخانه دانشگاه کاشان - ۲۱ دی ۱۳۹۹
بارش شهابی دوپیکر - بامداد ۲۴ آذر ۱۳۹۹
اورانوس و پنج ماه بزرگ آن - بامداد پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ در ساعت ۰۰:۵۷ به ساعت رسمی ایران
 اورانوس و پنج ماه بزرگ آن - بامداد پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ در ساعت ۰۰:۵۷ به ساعت رسمی ایران
خرمن ماه
غروب ماه - ۳ شهریور ۱۳۹۹
همنشینی ماه و ناهید - بامداد چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
همنشینی ماه و ناهید - بامداد چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
رد ستارگان دور قطبی در آسمان نیاسر - ۲۲ مهر ۱۳۹۹
خوشه ستاره‌ای بتلمیوس، M۷ یا NGC ۶۴۷۵ -  امرداد ۱۳۹۹
خوشه ستاره‌ای پروانه - ۲۹ امرداد ۱۳۹۹
خوشه پروین یا هفت خواهران - ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
زمین‌تاب - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
شمشیر شکارچی
خوشه ستاره‌ای گوی‌سان M۱۳
نمایی از کهکشان راه شیری در آسمان نیاسر کاشان
خورشیدگرفتگی یکم تیر ۱۳۹۹
نمای دنباله‌دار نئووایز از دورن گنبد رصدخانه
دنباله‌دار نئووایز
دنباله‌دار نئووایز
دنباله‌دار نئووایز
دنباله‌دار نئووایز
گذر ناهید از روبروی خورشید - ۱۷ خرداد ۱۳۹۱
دنباله دار هُلمز - مهر ۱۳۸۶
ابرگونه شکارچی
گذر تیر ۲۰ آبان ۱۳۹۸
گذر تیر ۲۰ آبان ۱۳۹۸