همایشها - آرشیو

کنفرانس معماری و ریاضی

کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه کاشان برگزار می شود

یکی از محورهای این کنفرانس، معماری و علم نجوم است. در چهارچوب این کنفرانس پروفسور علی عجبشیری زاده سخنرانی در مورد ساختار رصدخانه مراغه خواهند داشت. همچنین ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان، کارگاه آموزشی با موضوع نجوم در معماری در روز شنبه ۲۵ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۳ ارائه می کند.

ادامه مطلب