مطالب مرتبط با کلید واژه

تلسکوپ


گزارش تلویزیونی ساخت تلسکوپ آماتوری توسط دو تن از دانشجویان دانشگاه کاشان زیر نظر مسئول رصدخانه این دانشگاه

فریده مازوچی و زهرا لطفی دانشجویان فیزیک مهندسی دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان زیر نظر ایرج صفایی مسئول رصدخانه این دانشگاه تلسکوپ آماتوری ساختند. این گزارش تلویزیونی در روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ از شبکه اصفهان سیما پخش شده است. مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان در این باره می گوید:

ادامه مطلب