طیف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سیارات

تعداد بازدید:۸۵۹

طیف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سیارات

صفایی، ایرج2 نصیری قیداری، سعداله 1   صفری، حسین 1

1دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، بلوار دانشگاه، 45191-313، ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، بلوار قطب راوندی،

 

چکیده

یکی از مهم ترین شاخه­های نجوم رصدی، ثبت و تحلیل طیف نور اجرام سماوی است. در این جا ساختار اپتیکی و قابلیت­های طیف­نگار نجومی Lhires III شرح داده می شود. در ادامه به چند نمونه از طیف­های ثبت شده با این ابزار اشاره شده است. و در پایان سرعت دوران حرکت وضعی سیاره مشتری از روی طیف ثبت شده با این ابزار محاسبه گردیده است.

 

 

ارائه شده توسط آقای صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان در شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در روزهای 21 و 22 اردیبهشت 1391 

کلمات کلیدی : طیف سنجی نجومی نجوم رصد سیاره