نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra

تعداد بازدید:۵۴۰

سعیده لطیف1، ایرج صفایی2، حسین صفری3، یاسر شاپوری‌ نژاد2


 

1موسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی، زنجان


 

2دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان

 

3دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه زنجان

 

 


 

چکیده

 آنچه در این مقاله ارائه می‌گردد نتایج حاصل از نورسنجی ستاره متغیر  XZ Draاست که در شهریور ماه سال 1392 برای مدت 12 شب متوالی در رصدخانه دانشگاه کاشان توسط تلسکوپ بازتابی 16 اینچ با استقرار سمتی-ارتفاعی و فتومتر 5SSP در صافی  Vجانسون، صورت گرفته است. هدف، به دست آوردن نمودار تغییرات شدت نور ستاره متغیر، ستاره مقایسه، آسمان پس‌زمینه و در نهایت منحنی نوری ستاره متغیر مورد نظر می‌باشد.

 

این مقاله توسط خانم سعیده لطیف در هفتمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک که در روزهای 3 و 4 بهمن 1392 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد ارائه گردیده است.