اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد

تعداد بازدید:۵۶۶

صفایی، ایرج2 نصیری قیداری، سعداله 1   صفری، حسین 1

1دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، بلوار دانشگاه، ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، بلوار قطب راوندی،

چکیده

    یکی از موثر‌ترین روشهای اندازه‌گیری سرعت چرخش محوری اجرام آسمانی، مطالعه میزان پهن‌شدگی خطوط طیفی آنها است. در اینجا چگونگی ثبت طیف ستاره قلب‌الاسد ( Regulus) را شرح می دهیم. سپس با بررسی خط طیفی هیدروژن بتا  از این ستاره و عوامل مؤثر بر پهن‌شدگی این خط طیفی، سرعت چرخش محوری آن را محاسبه می کنیم.

 

 

ارائه شده توسط آقای صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان در هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در روزهای 26 و 27 اردیبهشت 1392