پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)

تعداد بازدید:۱۴۰۲

ایرج صفایی

رصدخانه دانشگاه کاشان

 

خلاصه

عبور امواج گرانشی سبب تغییر شکل اجسام و تغییر نسبی فاصله نسبی بین ذرات آزاد می شود. از این خاصیت  برای آشکارسازی آنها به روشهای گوناگون بهره گرفته می شود. در روش تداخل سنج لیزری ، نور لیزر وارد تداخل سنج مایکسون شده و عبور موج گرانشی موجب تغییر نسبی فاصله آینه های آن شده و در نتیجه باعث ایجاد اختلاف فاز و نهایتاً گرته تداخلی در آشکارساز می شود .

آنتن فضایی تداخل سنج لیزری در واقع تداخل سنجی است با بازوهایی به طول پنج میلیون کیلومتر که شامل سه فضاپیما بوده و در مدار زمین به دور خورشید قرار خواهد گرفت .

این آشکاساز با گستره فرکانسی یک هرتز تا یک دهم میلی هرتز حساسیتی در حدود 22-10 متر دارد . و قادر به دریافت امواج گرانشی از ستارگان مزدوج ، سیاهچاله ها  و حتی کوتوله های سفید می باشد .

 

 

 


 

ارائه شده توسط ایرج صفایی از رصدخانه دانشگاه کاشان در چهارمین همایش سراسری علوم پایه – آذر 1384 – دزفول