مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر

تعداد بازدید:۵۹۰

ایرج صفایی1، محسن جواهریان2، حسین صفری2، مجید قهرودی باقرآبادی1


 

 

 

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان


 

2 گروه فیزیک، دانشگاه زنجان 

چکیده

سیاره ناهید دارای جو غلیظی است که مانع از رصد هر آن­چه می­شود که بر روی آن قرار دارد. ساختار کلی جو این سیاره در هنگام گذر این سیاره از مقابل خورشید مشخص‌تر می‌شود. ما در هنگام گذر این سیاره در 17 خرداد 1391 از مقابل خورشید ساختار نامتقارنی از آن را در تصاویر خود مشاهده نمودیم. سپس با استفاده از روش­های نوین پردازش تصویر، تابع رشد ناحیه بر روی جو ناهید به تحلیل پهنای آن در زاویه­های مختلف پرداخته شد. در این نوشته به شرح چگونگی ساختار جو نامتقارن ناهید می‌پردازیم.

 

ارائه شده توسط آقای صفایی، از  رصدخانه دانشگاه کاشان در هفتمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در روزهای 2 و 3 بهمن 1392 در دانشگاه کرمان