طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be

تعداد بازدید:۵۶۶

طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be

 

صفایی، ایرج

رصدخانه دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان

 

چکیده

در رصدخانه دانشگاه کاشان طیف ستاره گامای ذات الکرسی را طی یک شب ثبت کرده و مشاهده نمودیم که خط طیفی هیدروژن بتا که اصولا باید یک خط جذبی باشد بصورت نشری بوده و علاوه بر آن در طول زمان دچار تغییراتی شده و پروفایل خط نشری متغیر است. معمولا چنین رفتار طیفی در بعضی از ستارگان رده طیفی B قابل مشاهده است، که به آنها ستارگان Be (Be Stars) گفته میشود. گرچه از سال 1866 چنین رفتاری در طیف این گونه ستارگان مشاهده شده، اما هنوز دلایل آن در حال بررسی است. در این مقاله در ابتدا گزارشی از چگونگی ثبت طیف ستاره گامای ذات الکرسی (Gamma Cassiopeiae) ارائه نموده و در ادامه بهرهبرداری از تداخلسنج VLTI برای بررسی نتایج روش تداخلسنجی طیفی بر روی ستاره آلفا آتشدان (Alpha Arae) خواهیم پرداخت .

 

ارائه شده توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان در دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور اصفهان، 29 و 30 بهمن 1398

 

کلید واژه ها: طیف سنجی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان