منحنی نوری جدید ستاره BX Peg از دسته ستارگان دوتایی W UMa

تعداد بازدید:۱۰۳۳

نویسندگان:

م. پاکروانفر، ا. پرو، ا. صفایی

چکیده:

در این مقاله منحنی نوری جدیدی از ستاره دوتایی BX Peg  که از نوع  W-UMa است، ارائه شده است. ثبت داده های این رصد در رصدخانه دانشگاه کاشان  و به روش بکارگیری دوربین DSLR و بدون استفاده از هیچگونه فیلتری انجام شده است. منحنی نور جدید ، زمان کمینه قدر و دوره تناوب ستاره محاسبه شد. در آخر نمودار O ‐ C با اطلاعات قبلی مقایسه شد و در این پروژه ترسیم شد.

 

لینک برای دریافت متن کامل مقاله

کلید واژه ها: ستارگان دوتایی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان