بررسی O-C از ۵۴۵ مورد از اختفای ۱۳ ستاره دوتایی با ماه

تعداد بازدید:۵۰۳

نویسندگان:

ا. پرو ، س. معمارزاده ، ا. حلاوتی ، م. پاکروانفر ، ا. صفایی ، ا. سجودی زاده ، س. حامدیان ، س. عبادی ، ج. ابراهیم زاده ، ا. روشنایی ، م. پیری ، م.ح. کابلی ، ا. مهندس ، ح. خضری ، ب. عیسی وندی ، م. شجاعت الحسینی ، ا. شهدادی ، م. حسام پور ، ا. گردی ، ک. قلی زاده ، ز. توانگر ، س. حسام پور ، س. سارابی ، م. کاظمی پور ، هادیان پور ، ف. جاوشی زاده، ا. باغی پور، ف. هاشمی نسب

 

چکیده:

در این مقاله ، ما گزارشهای تیمهای این پروژه (با نام APTO) از اختفای ماه را در مقایسه با رصد سایر اجرام بررسی کرده ایم. سیزده ستاره دوتایی برای این مطالعه انتخاب شدند. تمام مشاهدات قبلی از این ستاره ها نیز جمع آوری شد. سرانجام تجزیه و تحلیل O ‐ C از تمام گزارشها انجام شد.

 

لینک برای دریافت متن کامل مقاله

کلید واژه ها: APTO Occultation Lunar Occultation